Undvika felrekryteringar

04.08.2020

Rekrytering har idag försvårats på grund av en föreställning om att man ska sälja in sig istället för att prata sakligt. När arbetssökande lämnar in sitt CV till en arbetsgivare är ansökan kraftigt förfinad med betoning på styrkorna i personligheten. På samma sätt ser vi hur man blir skolad i samhället att skriva CV och hur man skall använda "säljande" ord för att fånga en arbetsgivares uppmärksamhet.

Samspelet mellan arbetsgivaren och arbetssökande är viktig men också den essentiella aspekten i ledarskapet hos arbetsgivaren under hela rekryteringsprocessen.

När en tjänst utlyses är arbetsgivarens skyldighet att med största möjliga noggrannhet beskriva samtliga arbetsuppgifter som en tjänst kräver, inte bara fokus på de positiva arbetsuppgifterna. Platsannonsen för en utlyst tjänst bör innehålla en saklig och ärlig beskrivning med både roliga och mindre stimulerande arbetsuppgifter. Denna nu djupt rotade praxis bland arbetsgivarna är en av orsakerna till att det idag förekommer många kostsamma felrekryteringar när en utlyst tjänst skall tillsättas.

När arbetsgivaren lägger stor vikt i de positiva sidorna i en utlyst tjänst och arbetssökande anpassar sina skriftliga argumentationer i CV:et blir det bäddat för katastrof. En positiv annons och en positiv ansökan. Vi på Leon Lux Consulting AB förstår att arbetsgivarna vill ha många arbetssökande att välja bland, men den inställningen leder till kostsamma felrekryteringar och kostsamma uppsägningar när arbetstagare och arbetsgivare skall gå skilda vägar. 

Min personliga åsikt som företagsledare, är att arbetssökande har en obligatorisk skyldighet att beskriva samtliga styrkor och svagheter i personlighetsdragen till en utlyst tjänst.

En arbetsgivare har två skyldigheter, den första är att acceptera samtliga personlighetsdrag i den arbetssökande och göra en sammanvägning för att se vilken kandidat som kan klara av detta bäst.

Den andra skyldigheten inträder efter att en kandidat valts ut och anställts, är att vara en ledare och utveckla sin nya kollega.

Ledarskapet består av mycket mer än att vara chef och peka med hela handen. En naturlig ledare visar osjälviskhet, en uppriktig vilja att utveckla de anställda och eftersträvar inte prestige. Ledarskapet består av väl informerade anställda som uppmuntras till att ta ansvar och initiativtagande. Först då kan en anställd kan glänsa och utvecklas vidare i sin roll.

När utvecklingen övergår till att omfatta ledaregenskaper, ska arbetsgivares ansvar vara att tillvarata denna utveckling och erbjuda arbetstagaren en annan tjänst inom bolaget. Detta ligger inom ramen för prestigelöst ledarskap där chefens ego inte får förstöra arbetstagarens personliga utveckling.

Ett bra tips som arbetsgivare ska leta efter i ett CV, är om en arbetssökande har beskrivit situationer i tidigare arbeten när hen bett om hjälp. Förmågan att be om hjälp när man fastnat är inte en svaghet, snarare tvärtom, en styrka som visar på ansvar och ödmjukhet hos en arbetssökande. Det är omöjligt för alla att kunna allt, därför är det tecken på god självkännedom när man inser att en komplex arbetsuppgift inte kommer bli färdigt utan hjälp från närmaste chef.

För att sammanfatta det hela:

Både arbetsgivare och arbetstagare skall lägga korten på bordet under rekryteringsprocessen för att undvika anklagelser att den ena eller andra partnern har blivit vilseledd. En arbetsgivare får en arbetssökande utifrån de arbetsuppgifter som har beskrivits i platsannonsen.

Vi arbetar främst för att hjälpa arbetsgivare med deras fördomsfria rekryterings- och bemanningsbehov i Halmstad, Göteborg, Malmö Lund, Västervik , Linköping, Norrköping, Uppsala och Stockholm.