Leon Lux Personalpolicy och Likabehandlingsplan

04.08.2020

Kompetensbaserad fördomsfri rekrytering på tre ben: en kombination av utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper

Leon Lux Consulting AB bedriver Fördomsfri Rekrytering och Bemanning med hjälp av AI.

Företaget garanterar att alla våra anställda blir behandlade lika utan att någon särbehandlas på något sätt. Vi bedömer våra anställda enbart utifrån den sammanlagda prestationen i bolaget, inte hur gammal den anställde är, hur den ser ut, etnisk bakgrund, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, kön eller vilket efternamn den anställde har.

Vi tror på att ge alla våra anställda, efter att de har genomgått den interna grundutbildningen, möjlighet att ta ett eget ansvar för bolagets utveckling genom ett individuellt satt omsättningsmål. Ett rekryterings- och bemanningsbolag är beroende av tre områden: kontinuerliga intäkter, nöjda och återkommande kunder, samt respektfull och tydlig kandidathanteringsprocess. Våra rekryteringskonsulter informerar kontinuerligt om varje steg som tas i rekryteringsprocessen och är tydliga mot både kunden och kandidaterna.

Detta har lett till att våra anställdas sammanlagda prestation bedöms på följande fyra punkter:

  • Den personliga omsättningsbudgeten som finns för varje platschef, försäljningschef och rekryteringskonsult.
  • Slutkundens skriftliga omdömen om den enskilde rekryteringskonsulten.
  • Slutkandidaternas skriftliga omdömen kring rekryteringsprocessen och rekryteringskonsulten.
  • Rekryteringskonsulternas omdömen på platschefen och försäljningschefen.

Vår personalpolicy innebär att alla har en lika stor möjlighet att göra karriär i bolaget så länge den anställde upprätthåller en professionell uppförandekod genom hela rekryteringsprocessen. Vi kommer månatligen hålla utvecklingssamtal med våra anställda för att ge möjligheten att påverka den egna karriären i bolaget.

Familjen är viktig för oss på Leon Lux Consulting AB, precis som för våra anställda. Vi står enade bakom våra kollegor och bland annat hyllar och stöttar till exempel gravida kollegor och ser till att deras anställningstrygghet inte kan ifrågasättas. Hos oss behöver man inte oroa sig för att bli uppsagd. Tvärtom får man istället extra stöd vid behov för att klara utmaningen det innebär att bli förälder.

Företaget eftersträvar att alla anställda i bolaget ska kunna gå till arbetet utan att känna sig diskriminerade, utfrysta eller drabbas av ovälkomna sexuella närmanden av något slag. Alla individer oavsett sexuell läggning ska känna glädje att arbeta i Leon Lux Consulting AB.

Skulle någon av våra anställda känna sig diskriminerad, utfryst eller utsättas för ovälkomna sexuella närmanden, kan de direkt komma till oss till ledningsgruppen utan att känna rädsla för att bli drabbade av repressalier. Ledningsgruppen kommer omedelbart att avskeda en anställd som diskriminerar eller fryser ut en annan anställd.

Ledningens synpunkt är att ovälkomna sexuella närmanden är att klassa i enlighet med sexuella trakasserier, vilket omfattas av allmänt åtal. Ledningen kommer att överlämna samtliga ärenden som berör sexuella trakasserier till åklagare och samarbeta med åklagaren till fullo för att utredningen skall bli så objektiv som möjligt.

Skulle åklagaren häkta någon av våra anställda på sannolika skäl för sexuella trakasserier mot en annan anställd, blir konsekvensen omedelbart avskedande för den som häktats. Parallellt med åklagarens utredning kommer ledningsgruppen att göra en intern utredning som senare överlämnas till åklagaren. Den anställde som har drabbats av sexuella trakasserier kommer erbjudas ledighet från arbetet med full lön samt ha tillgång till en legitimerad psykolog för att bearbeta traumat. Vi tror på tidiga insatser för att förebygga posttraumatiskt stress och ge möjlighet att läka i den egna takten.

Ledningsgruppen märkte under #metoo rörelsen att andra företag valde att systematiskt skydda de individer som ägnade sig åt sexuella trakasserier, istället för att agera i enlighet med allmänna åtalsprincipen och omedelbart överlämna ärendet till åklagare. Ledningarna i dessa bolag borde känna en skam för sin skyddande praxis när det kommer till förövare.Leon Lux Consulting AB tillämpar principen att alla är lika inför lagen oavsett ställning och kommer inte att skydda förövare.

Vi är ett bolag med målsättning att alla skall trivas hos oss och känna att man kan växa som människa i syfte att uppnå sin fulla potential.

Vi arbetar främst för att hjälpa arbetsgivare med deras fördomsfria rekryterings- och bemanningsbehov i Halmstad, Göteborg, Malmö Lund, Västervik , Linköping, Norrköping, Uppsala och Stockholm.