Leon Lux Consulting AB:s arbetsprocesser

04.08.2020

Vi är stolta över våra processer! Därför kommer vi gärna över till er arbetsplats och berättar hur ni kan få bättre rekryteringar helt kostnadsfritt. Mötet är förutsättningslöst och du förpliktar dig inte till något. Vi hoppas på en öppen dialog och ett kunskapsutbyte mellan oss kring rekrytering och er verksamhet. Ju fler frågor och svar vi utbyter desto bättre.

Kompetensförsörjning är komplext med många kostsamma fallgropar för dig som arbetsgivare, speciellt om du som företagsledare är mån om ditt arbetsgivarvarumärke. Leon Lux Consulting AB är specialister ända från ledningsnivån med erfarenhet av att skapa unika lösningar för rekrytering och bemanning. Vi har introducerat Artificiell Intelligens (AI) i vår rekryteringsprocess och nu kan vi erbjuda marknaden bästa garantier med vår "Ax till Limpa"-garanti som täcker dina kostnader om du inte får rätt kandidat till den utlysta tjänsten.

Vi har spetskandidater från Sverige och utomlands i vårt nätverk som vi kan matcha mot era unika behov, men också nyexaminerade akademiker som vill upp till bevis och visa framfötterna på sitt första riktiga jobb.

Vi tror på en arbetsmarknad där absolut ingen behöver överge sin kulturella identitet och byta till ett svenskt klingande efternamn enbart för att bli kallad till en första intervju. Vi tror också på en arbetsmarknad där ingen arbetsgivare ägnar sig åt åldersdiskriminering eller könsdiskriminering. Våra arbetsmetoder garanterar att ingen diskrimineras i er rekrytering på grund av kön, ålder, hur man ser ut eller vilken etnicitet man härstammar ifrån. Alla har rättigheten att bedömas utifrån den sin arbetskompetens och sociala färdighet.

Vi arbetar främst för att hjälpa arbetsgivare med deras fördomsfria rekryterings- och bemanningsbehov i Halmstad, Göteborg, Malmö Lund, Västervik , Linköping, Norrköping, Uppsala och Stockholm.