Leon Lux 30 dagars rekryteringsprocess

05.08.2020

Vi ser över ditt arbetsgivarbehov och genomför en grundlig analys för att få fram en träffsäker kravprofil. När arbetets kravprofil och sociala kravprofil är framtagna skrivs en annons och då väljs också rätt annonskanaler. Som experter inom kandidatbeteenden hittar vi rätt mediekanal och kommunikationslösning för att du ska nå din önskade målgrupp. Vårt mål är att så många som möjligt med rätt social och arbetskompetens söker till den utlysta tjänsten.

Vi tror på principen "korten på bordet", vilket innebär att arbetsgivare och arbetstagare har en ömsesidig skyldighet att tydligt och sakligt ställa rätt frågor och få fram rätt svar. Från arbetsgivarens håll förklara samtliga arbetsuppgifter (även de mindre roliga) i den utlysta tjänsten men också att kandidaten har god självkännedom och förklarar den egna personligheten till fullo.

Våra unika frågor i CV registreringen möjliggör att de sociala färdigheterna har större tyngd än tidigare för att förebygga en felrekrytering.

Vi har tyvärr sett en utveckling där arbetsgivarna skriver en platsannons där enbart positiva aspekter i den utlysta tjänsten lyfts fram vilket eskalerar till att kandidaterna lämnar in liknande CV som bara lyfter fram de positiva sidorna i personligheten för att matcha de positiva sidorna i annonsen.

LIR gallrar bland samtliga inkomna ansökningar via vår CV registrerare. Kandidaterna får sedan skriftligen svara på väl avvägda frågor för att bilda oss en uppfattning om hur väl de stämmer in på den bestämda kravprofilen.

När vi har vi fått en klar bild av våra kandidater efter att de skriftligen svarat på våra frågor, kontaktar vi dem för en inledande intervju per telefon. Känns allt bra fortsätter vi till nästa steg med en längre kompetensbaserad intervju hos oss på Leon Lux Consulting AB.

Vi presenterar våra utvalda finalister med en koncis sammanfattning från våra intervjuer och återkopplar angående de eventuella personlighetstester kandidaterna utfört om kravprofilen krävt det.

I kandidaternas CV, som ni får från Leon Lux Consulting AB har vi tagit bort faktorer som utseende, kön, ålder och etnicitet och istället fokuserat enbart på arbetslivserfarenhet och sociala färdigheter. Därefter intervjuar ni de utvalda kandidaterna för en slutintervju på plats hos er där våra rekryteringsspecialister också närvarar.

När ni väl har valt slutkandidaterna ringer vi kandidaternas referenser, varav minst två tidigare chefer och en social referens som förklarar hur kandidaten är som person. När rekryteringen är slutförd och kandidaten väl är på plats kontaktar vi dig varje månad för en återkoppling fram tills kandidatens provanställning övergår till en tillsvidare anställning. Detta under förutsättningen att vi har skött hela rekryteringsprocessen, med exklusivitet, från ax till limpa eller har övertagit din nuvarande rekryteringsprocess. Skulle du som arbetsgivare inte vilja ha en ny kandidat från oss så får du pengarna tillbaka utan krångel.

Vi arbetar främst för att hjälpa arbetsgivare med deras fördomsfria rekryterings- och bemanningsbehov i Halmstad, Göteborg, Malmö Lund, Västervik , Linköping, Norrköping, Uppsala och Stockholm.