Leon Intiutive Recruiter (LIR)

05.08.2020

Caroline Lund köpte upp Löwe Rekrytering AB:s AI algoritmer och programvaror. Efter omdöpning till Leon Intiutive Recruiter så används programvaran i Leon Lux Consulting AB. 

Leon Lux Consulting AB:s AI-algoritm kan kundanpassas och därmed också granska alla våra CV utifrån de kriterier som kunden ställer. Skillnaden mellan vår AI och våra konkurrenters är att den klarar av att granska språket i ett CV på detaljnivå och kan förstå språkliga nyanser i syfte att avgöra om exempelvis en person behärskar teknisk svenska. Vi använder AI enbart i den första urvalsrundan där vi anser att AI bör användas i en rekryteringsprocess.

Vår AI kan på så sätt föreslå de kandidater som utifrån ansökan matchar kravprofilen bäst och effektiviserar rekryteringsarbetet från hundratals kandidater till en mer hanterbar summa. Er HR avdelning behöver inte lägga ner dagar för att gå igenom ansökningar, Leon Intiutive Recruiter gör det åt dig! LIR går igenom alla inkomna ansökningar till den utlysta tjänsten, djupanalyserar den språkliga nyansen i varje ansökan och levererar relevanta kandidater på timmar istället för dagar efter att tiden för att ansöka den utlysta tjänsten har gått ut.

Vi använder Leon Intiutive Recruiter (LIR) som ett komplement till vårt sätt att arbeta med kompetensbaserad rekrytering och kan därmed garantera en opartisk och objektiv rekryteringsprocess. Vi klarar dessutom av det på endast 30 dagar, från publicering av platsannons till underskrift av anställningsavtal.

Anlitar ditt företag Leon Lux Consulting AB för att sköta hela rekryteringsprocessen så har vi en exklusivitetsklausul fram till att vår kandidat påbörjar anställningen hos ditt företag.

Vi arbetar främst för att hjälpa arbetsgivare med deras fördomsfria rekryterings- och bemanningsbehov i Halmstad, Göteborg, Malmö Lund, Västervik , Linköping, Norrköping, Uppsala och Stockholm.